Vấn đề phát triển văn hóa qua văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0497-Vấn đề phát triển ...-0497-TG.Đồng chủ biên.TS.Đỗ Ngọc Anh ...-NXB.VHTT & Viện VHóa ...-VHóa-1485-STL14173-30.05.2014Vấn đề phát triển văn hóa qua văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng
Mã: 1485-14.173STL
Ngày XB: 2013
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)