Văn hiến Thăng Long

Tác giả: ,
 

Văn Hiến là khái niệm mà Nguyễn Trãi đã sử dụng cách đây năm TK. Là khái niệm mà người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác luôn nhắc đến như niềm tự hào về bản sắc của truyền thống dân tộc ta và thủ đô ta. Hà Nội đang chuan bị kỷ niệm 1000 năm định đô Thăng Long ( 1010- 2010) để nhìn lại nghìn năm qua và nghĩ về nghìn năm đang tới, vì đã có nhiều bài học được rút ra từ nghìn năm Thăng Long đã để lại cho chúng ta ngày nay trong sự nghiệp xây dựng đất nước và xây dựng thủ đô đã từng có một nền văn hiến nghìn năm.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Văn hiến ...-1559-TG.Vũ Khiêu ...-NXB.Trẻ-VHóa-(2 cuốn) (968,969)-STL9035,STL9036-26.09.2014Văn hiến Thăng Long
Mã: 968-9035STL 969-9036STL
Ngày XB: 2004
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)