Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam: Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam

Tác giả:
 

Văn hoá ẩm thực là một hiện tượng văn hoá dân gian quan trọng cùng tham gia cấu thành nền văn hoá dân tộc tạo nên bản lĩnh và bản sắc văn hoá dân tộc độc đáo. Thông qua việc nghiên cứu văn hoá ẩm thực người ta có thể hiểu được những vấn đề căn bản nhất của nền văn hoá Việt Nam. “ Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam” được tiếp cận từ góc độ các lễ vật dâng cúng thần Linh là một vấn đề thú vị và hấp dẫn.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ẩm thực ...-1562-TG.TS.Nguyễn Quang Lê-NXB.VHTT-VHóa-(3 cuốn) (976 ... 978)-STL6792,6793,8800-26.09.2014Văn hoá ẩm thực trong lễ hội truyền thống Việt Nam: Khảo cứu phong tục và tri thức dân gian về cỗ, lễ vật trong lễ tết, lễ hội Việt Nam
Mã: 976-6792STL 977-6793STL 978- 8800STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)