Văn hoá ẩm thực và các món ăn Việt Nam

Tác giả:
 

Sách tập hợp tương đối có hệ thống về nền văn hoá ẩm thực Việt Nam trên cơ sở gom góp những bài viết của nhiều tác giả xưa và nay có liên quan đến ăn uống, triết lý ẩm thực đồng thời giới thiệu nhiều món ăn Việt nam Trung Bắc xem như một cách minh hoạ vừa cụ thể vừa toàn diện cho cả nền văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

XHHóa ...-1674-TG.PGS.PTS.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(20 cuốn) (1256 ... 1275)-STL7611 ... STL7630-03.10.2014Xã hội hóa hoạt động văn hóaDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:1256-7611STL 1257-7612STL 1258-7613STL 1259-7614STL 1260-7615STL 1261-7616STL 1262-7617STL 1263-7618STL 1264-7619STL 1265-7620STL 1266-7621STL 1267-7622STL 1268-7623STL 1269-7624STL 1270-7625STL 1271-7626STL 1272-7627STL 1273-7628STL 1274-7629STL 1275-7630STL
VH ẩm thực ...-1563-TG.Xuân Huy (st,gt)-NXB.Trẻ-VHóa-(979)-STL3204-26.09.2014Văn hoá ẩm thực và các món ăn Việt Nam
Mã: 979-3204STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)