Văn hoá ẩm thực và các món ăn Việt Nam

Tác giả:
 

Sách tập hợp tương đối có hệ thống về nền văn hoá ẩm thực Việt Nam trên cơ sở gom góp những bài viết của nhiều tác giả xưa và nay có liên quan đến ăn uống, triết lý ẩm thực đồng thời giới thiệu nhiều món ăn Việt nam Trung Bắc xem như một cách minh hoạ vừa cụ thể vừa toàn diện cho cả nền văn hoá ẩm thực Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ẩm thực ...-1563-TG.Xuân Huy (st,gt)-NXB.Trẻ-VHóa-(979)-STL3204-26.09.2014Văn hoá ẩm thực và các món ăn Việt Nam
Mã: 979-3204STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)