Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng

Tác giả: ,
 

Việt Nam là một quốc gia độc lập thống nhất, đa dân tộc. Từ lâu đời các dân tộc Việt Nam gắn boá chặt chẽ với nhau thành một cộng đồng cùnh nhau xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trải qua hàng mấy nghìn năm lịch sử, các dân tộc đã cùnh nhau chung đúc một nền văn hoá đa dân tộc người, vừa đa dạng vừa thống nhất là sức mạnh trường tồn trong tiến trình đấu tranh chinh phục tự nhiên chống giặc ngoại xâm.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH các DT ...-1573-TG.Nông Quốc Chấn ...-NXB.CTQG-VHóa-(4 cuốn) (1002 ... 1005)-STL6097 ... 6099,6101-26.09.2014Văn hoá các dân tộc Việt Nam thống nhất mà đa dạng
Mã: 1002-6097STL 1003-6098STL 1004-6099STL 1005-6101STL
Ngày XB: 2002
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)