Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp= Culture of poverty – current situation and solutions

Tác giả:
 

Văn hoá của nhóm nghèo là những chủ đề nghiên cứu có tính lý luận và thực tiễn trong giai đoạn hiện nay. Một số định hướng nghiên cứu mới cho rằng nghèo không chỉ là sự thiếu hụt các khả năng gia nhập đời sống xã hội, thiếu hụt các nguồn lực và điều kiện sống mà mà còn là hệ quả của một kiểu loại văn hoá – văn hoá của một sự khốn cùng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH của nhóm ...-1580-TG.TS.Lương Hồng Quang-NXB.VHTT ...-VHóa-(9 cuốn) (1012 ... 1020)-STL3971 ... 3975,4753 ... 4756-26.09.2014Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp= Culture of poverty – current situation and solutions
Mã: 1012-3971STL 1013-3972STL 1014-3973STL 1015-3974STL 1016-3975STL 1017-4753STL 1018-4754STL 1019-4755STL 1020-4756STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)