Văn hóa dân gian Việt Nam – Những thành tố = Components of Vietnam Folkore

Tác giả:
 

Nói tới bản sắc văn hoá Việt nam trước tiên phải nói tới văn hoá dân gian, nó có sức sống bền vững trong nhân dân, có thể nói văn hoá dân gian là diện mạo của văn hoá, là bản sắc của văn hoá dân tộc từ thủa xa xưa còn tồn tại tới ngày nay và được biểu hiện trong các thành tố VHDG.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VHDG ...-1583-TG.Lê Ngọc Canh-NXB.VHTT ...-VHóa-(3 cuốn) (1023 ... 1025)-STL5441 ... STL5443-26.09.2014Văn hóa dân gian Việt Nam – Những thành tố = Components of Vietnam Folkore
Mã: 1023-5441STL 1024-5442STL 1025-5443STL
Ngày XB: 1999
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)