Văn hóa dân gian Việt Nam – Những thành tố = Components of Vietnam Folkore

Tác giả:
 

Nói tới bản sắc văn hoá Việt nam trước tiên phải nói tới văn hoá dân gian, nó có sức sống bền vững trong nhân dân, có thể nói văn hoá dân gian là diện mạo của văn hoá, là bản sắc của văn hoá dân tộc từ thủa xa xưa còn tồn tại tới ngày nay và được biểu hiện trong các thành tố VHDG.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi và Đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa họcDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:40-5391STL 41-5392STL 42-5394STL 43-5395STL 44-5249STL 45-5250STL 46-5251STL 47-5252STL 48-5253STL 49-5281STL
Chùa cổ …-1200-TG.Vũ Ngọc Khanh (bs)-NXB.TN-VHóa-(91)trsố-STL12002-05.09.2014Chùa cổ Việt NamDanh mục:
Phân loại: , ,
Mã:91-12.002STL
VHDG ...-1583-TG.Lê Ngọc Canh-NXB.VHTT ...-VHóa-(3 cuốn) (1023 ... 1025)-STL5441 ... STL5443-26.09.2014Văn hóa dân gian Việt Nam – Những thành tố = Components of Vietnam Folkore
Mã: 1023-5441STL 1024-5442STL 1025-5443STL
Ngày XB: 1999
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)