Văn hóa dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay

Tác giả:
 

Nước ta đang thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, tiến hành mở cửa giao lưu rộng rãi với thế giới trên nhiều lãnh vực. Tình hình đó tác động nhất định đối với nền văn hoá dân tộc. Vấn đề được đặt ra là vừa phải bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VHDT ...-1584-TG.GS.PTS.Trần Văn Bính ...-NXB.CTQG-VHóa-(2 cuốn) (1026,1027)-STL2327,STL2328-26.09.2014Văn hóa dân tộc trong quá trình mở cửa ở nước ta hiện nay
Mã: 1026-2327STL 1027-2328STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)