Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo= Organizationnal Culture and Leadership

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0494-Văn hóa DN và sự lãnh đạo-0494-TG.Edgar H. Schein - Nguyễn Phúc Hoàng dịch-NXB.Thời Đại ...-VHóa-1482-STL14170-30.05.2014Văn hóa doanh nghiệp và sự lãnh đạo= Organizationnal Culture and Leadership
Mã: 1482-14.170STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)