Văn hoá Đồng Đậu 40 năm phát hiện và ngiên cứu : (1962- 2002): ( Kỷ yếu hội thảo khoa học)

Tác giả:
 

Di tích khảo cổ học Đồng Đậu thuộc xã Minh Tân huyện Yên lạc ( nay là thị trấn Yên lạc) tỉnh Vĩnh Phúc được phát hiện và khai quật cách đây vừa tròn 40 năăn hoá Đồng Đậu (hay giai đoạn văn hoá Đồng Đậu) mang tên di tích Đồng Đậu một nền văn hoá có vị trí quan trọng trong thời kỳ tiền Hùng Vương ở nước ta.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH Đồng Đậu ...-1588-TG.Viện Khảo cổ học-NXB.KHXH-VHóa-(1036)-STL6828-29.09.2014Văn hoá Đồng Đậu 40 năm phát hiện và ngiên cứu : (1962- 2002): ( Kỷ yếu hội thảo khoa học)
Mã: 1036-6828STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)