Văn hóa giao tiếp trong học đường đại học

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH giao tiếp ...-1591-TG.GS.TS.Vũ Gia Hiền-NXB.LĐ-VHóa-(2 cuốn) (1053,1054)-STL10515,STL10516-29.09.2014Văn hóa giao tiếp trong học đường đại học
Mã: 1053-10.515STL 1054-10.516STL
Ngày XB: 2006
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)