Văn hóa giao tiếp - Ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam: Sưu tầm- tuyển chọn nghiên cứu - chú giải - bình luận

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1703-TG.GS.TS.Vũ Gia Hiền - TS.Huỳnh Quốc Thắng-NXB.LĐ-VHóa-(9 cuốn) (1366 ... 1374)-STL13263 ... STL13271-06.10.2014Văn hoá giao tiếp trong Hải quanDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:1366-13.263STL 1367-13.264STL 1368-13.265STL 1369-13.266STL 1370-13.267STL 1371-13.268STL 1372-13.269STL 1373-13.270STL 1374-13.271STL
Văn hóa giao tiếp ...-235-Nguyễn Nghĩa Dân-NXB.VHTT-VHóa DG-722-STL13894-27.03.2014Văn hóa giao tiếp - Ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam: Sưu tầm- tuyển chọn nghiên cứu - chú giải - bình luận
Mã: 722-13.894STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)