Văn hóa giao tiếp - Ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam: Sưu tầm- tuyển chọn nghiên cứu - chú giải - bình luận

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Văn hóa giao tiếp ...-235-Nguyễn Nghĩa Dân-NXB.VHTT-VHóa DG-722-STL13894-27.03.2014Văn hóa giao tiếp - Ứng xử trong tục ngữ - ca dao Việt Nam: Sưu tầm- tuyển chọn nghiên cứu - chú giải - bình luận
Mã: 722-13.894STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)