Văn hoá học: ( Sách tham khảo)

Tác giả: , ,
 

Sách tập trung trình bày các nguyên lý cơ bản, kiến thức nền tảng của khoa học văn hoá, cung cấp cho bạn đọc những phương pháp tư duy và năng lực nghiên cứu của văn hoá.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VHHọc-1597-TG.V.M.Rôđin-NXB.CTQG-VHóa-(1065)-STL3395-29.09.2014Văn hoá học: ( Sách tham khảo)
Mã: 1065-3395STL
Ngày XB: 2000
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)