Văn hoá Huế xưa

Tác giả:
 

Sách giới thiệu về vấn đề đời sống văn hoá dân tộc qua quá trình phát triển làng xã; cơ cấu tổ chức; văn hoá vật thể; văn hoá phi vật thể….

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH Huế ... (T1),(T2)-1600-TG.Lê Nguyễn Lưu-NXB.Thuận Hóa-VHóa-(2 cuốn) (1094,1095)-STL9638,STL9639-29.09.2014Văn hoá Huế xưa
Mã: 1094-9638STL 1095-9639STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)