Văn hoá lễ hội truyền thống cộng đồng

Tác giả:
 

Tìm hiểu về lễ hội là quá trình tìm về cội nguồn, về những nét văn hoá truyền thống, nhằm giữ gìn và phát huy tinh hoa của dân tộc; Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, khát vọng hoà bình, độc lập dân tộc, giá trị nhân văn và qua đó góp phần củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết dân tộc.

Sách giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về lễ hội truyền thống của dân tộc ta.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH lễ hội ...-1604-TG.GS.Vũ Ngọc Khánh-NXB.QĐND-VHóa-(1101)-STL10163-29.09.2014Văn hoá lễ hội truyền thống cộng đồng
Mã: 1101-10.163STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)