Văn hóa Lý Trần: Kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc chùa – Tháp

Tác giả:
 

Từ thời xưa, ai ai cũng hiểu một quy luật là đất đai của cải cả nước đều thuộc vua chúa, chùa chiền thì thuộc về của làng, của xã. Có bao nhiêu làng xã thì có ít nhất bay nhiêu chùa. Theo thời gian kiến trúc chùa thường được trùng tu và biến đổi không ngừng. Qua những kiến trúc đó có thể thấy được tài năng sáng tạo, sự cởi mở, hội nhập phong cách dân tộc và tâm hồn Việt Nam. Ở đây sách chủ yếu nghiên cứu về vài chặng đường của chùa tháp VN, chùa tháp thời lý, thời Trần, về khía cạnh kiến trúc và điêu khắc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1606-TG.Viện Văn hóa-NXB.VHTT ...-VHóa-(10 cuốn) (1104 ... 1113)-STL4001 ... STL4010-30.09.2014Văn hóa Lý Trần: Kiến trúc và nghệ thuật điêu khắc chùa – Tháp
Mã: 1104-4001STL 1105-4002STL 1106-4003STL 1107-4004STL 1108-4005STL 1109-4006STL 1110-4007STL 1111-4008STL 1112-4009STL 1113-4010STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)