Văn hóa mỹ thuật Huế

Tác giả:
 

Trong lĩnh vực Mỹ thuật, nói đến Huế nhiều người mới chỉ nghĩ Mỹ thuật Huế là Mỹ Thuật Nguyễn, là Mỹ Thuật cung đình mà biểu hiện cụ thể là các cung điện và lăng mộ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn phải kể đến những phủ và đệ của các ông Hoàng và bà chúa, những dinh thất quý tộc, lại không thể bỏ qua những kiến trúc cộng đồng của dân làng như: Đình, chùa, cầu và cả những nhà thờ của một số dòng họ.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH giao tiếp-1590-TG.Phạm Vũ Dũng-NXB.VHTT-VHóa-(15 cuốn) (1038 ... 1052)-STL7593 ... 7605,2363,2364-29.09.2014Văn hóa giao tiếp Danh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:1038-7593STL 1039-7594STL 1040- 7595STL 1041-7596STL 1042-7597STL 1043-7598STL 1044-7599STL 1045-7600STL 1046-7601STL 1047-7602STL 1048-7603STL 1049-7604STL 1050-7605STL 1051-2363STL 1052-2364STL
VH ...-1608-TG.Chu Quang Trứ-NXB.Thuận Hóa-VHóa-(1123)-STL2362-30.09.2014Văn hóa mỹ thuật Huế
Mã: 1123-2362STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)