Văn hoá Nam bộ trong không gian xã hội Đông nam Á

Tác giả:
 

Sách khẳng định việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc là rất cần thiết và phải được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực hoạt động của văn hoá văn nghệ. Đó là nhiệm vụ đồng thời là trách nhiệm của tât cả các cấp các ngành trong cả nước. Các bài viết thể hiện sự phong phú các loại hình văn hoá của nhân dân Nam Bộ từ cơ tầng nền văn hoá đến phong tục tập quán, tổ chức dòng họ, tổ chức lễ hội, vấn đề hôn nhân, vấn đề tôn giáo,,,Các loại hình văn hoá đều được trình bày rất cụ thể từ quá trình hình thành, phát triển và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của cư dân trong vùng nói chung cũng như ảnh hưởng đối với khu vực Đông Nam Á nói riêng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1610-TG.TTâm NCVN ...-NXB.ĐHQG TPHCM-VHóa-(1126)-STL9295-30.09.2014Văn hoá Nam bộ trong không gian xã hội Đông nam Á
Mã: 1126-9295STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)