Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận

Tác giả:
 

Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận là tuyển tập gồm những bài viết, bài nói của chủ tịch HCM về văn hoá văn nghệ, báo chí…Từ những năm 20 thế kỷ này cho đến khi người qua đời. Đây là mt công trình sưu tập và xuất bản lần đầu.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1611-TG.Hồ Chí Minh-NXB.VHọc-VHóa-(1127)-STT145-30.09.2014Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận
Mã: 1127- 145STT
Ngày XB: 1981
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)