Văn hóa nguyên thủy: Sách tham khảo- lưu hành nội bộ

Tác giả:
 

Sách tập trung nói về những vấn đề liên quan đến việc nghiên cứu văn hoá của E.B. Tylor: Khoa học về văn hoá, sự phát triển của văn hoá, những tàn tích trong văn hoá, cùng với những huyền thoại những thuyết liên  quan đến văn hoá.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1612-TG.E.B.Tylor-NXB.TChí VHNT Hà Nội ...-VHóa-(1129,1130)-STT5440,STL6134-30.09.2014Văn hóa nguyên thủy: Sách tham khảo- lưu hành nội bộ
Mã: 1128-5439STL* 1129-5440STL 1130-6134STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)