Văn hoá nhân học Anh- Việt

Tác giả: ,
 

Văn hoá nhân học về thực chất là” Văn hoá nhóm” văn hoá cộng đồng mà tiêu chí căn bản để phân định các nền văn hoá là các nhóm người, cộng đồng người. “Văn hoá nhân học Anh – Việt”giới thiệu đến bạn đọc những nét đẹp độc đáo, sự đa dạng của nền văn hoá trên thế giới thông qua những quan niệm tín ngưỡng, phong tục tập quán của nhiều nền văn hoá trên thế giới.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1613-TG.Phạm Minh Thảo ...-NXB.VHTT-VHóa-(1131)-STL7045-30.09.2014Văn hoá nhân học Anh- Việt
Mã: 1131-7045STL
Ngày XB: 2003
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)