Văn hoá, phát triển và con người Việt Nam

Tác giả:
 

Sách đề cập đến các vấn đề như: Bản sắc văn hoá Việt Nam; Tính dân tộc của văn hoạc; Nghiên cứu con người Việt nam đặc biệt là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cũng như đặt vấn đề sử dụng phương pháp nghiên cứu trong KHXH như: nghiên cứu tư tưởng HCM, tính cách con người Sài Gòn…. Và nêu lên phương hướng nghiên cứu, góp phần giải đáp những vấn đề lý luận trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước như vấn đề con người, vấn đề dân trí ….

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1615-TG.TS.Nguyễn Phúc-NXB.TPHCM-VHóa-(1133)-STL3387-30.09.2014Văn hoá, phát triển và con người Việt Nam
Mã: 1133-3387STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)