Văn hoá Thái lan

Tác giả:
 

Sách nói về nền văn hoá của đất nước Thái Lan, bao gồm về các vấn đề về phong tục, tập quán, lễ nghi, đời sống con người…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1621-TG.Phó Đài Trang-NXB.VHóa-VHóa-(2 cuốn) (1145,1146)-STL2203,STL2204-30.09.2014Văn hoá Thái lan
Mã: 1145-2203STL 1146-2204STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)