Văn hoá thẩm mỹ và sự phát triển năng lực sáng tạo của con người

Tác giả:
 

Văn hoá thẩm mỹ là một lĩnh vực nhạy cảm của đời sống tinh thần con người, là trình độ phát triển cao của các quan hệ xã hội , văn hoá thẩm mỹ vừa là thành quả sáng tạo của mỗi dân tộc, mỗi con người, vừa là động lực phát triển các khả năng sáng tạo của xã hội và mỗi cá nhân. Văn hoá thẩm mỹ giữ vai trò to lớn trong việc thúc đẩy khả năng hoàn thiện của mọi quan hệ xã hội và đời sống của mỗi con người cũng như các quan hệ cá nhân và tập thể, nội dung và hình thức, vật chất và tinh thần.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1623-TG.TS.Nguyễn Ngọc Thu-NXB.ĐHQG TPHCM-VHóa-(1152)-STL6536-30.09.2014Văn hoá thẩm mỹ và sự phát triển năng lực sáng tạo của con người
Mã: 1152-6536STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)