Văn hoá tiếp cận từ vấn đề và hiện tượng

Tác giả:
 

Văn hoá là một lĩnh vực vô cùng phong phú và đa dạng như bản thân đời sống con người bao gồm các vấn đề và hiện tượng. Nghiên cứu văn hoá bắt đầu từ các vấn đề và hiện tượng đó, tìm hiểu và giải thích chúng để rồi suy ngẫm tính quy luật, tính bản chất để xây dựng cho mình một quan điểm tiếp cận.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1624-TG.TS.Nguyễn Tri Nguyên-NXB.VHóa DT-VHóa-(2 cuốn) (1153,1154)-STL5449,STL5450-30.09.2014Văn hoá tiếp cận từ vấn đề và hiện tượng
Mã: 1153-5450STL 1154-5449STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)