Văn hoá, tín ngưỡng, gia đình Việt Nam qua nhãn quan học giả L.Cadìere chủ bút tạp chí “ Bulletin Des Amis Du Vieux Húe”: ( 1914-1944)

Tác giả:
 

Sách trình bày lại những ghi nhận của một học giả nước ngoài đối với cái giá trị truyền thống của ta như là nền móng xã hội, là một việc làm mang tính hiện thực trong việc đào tạo tránh được phần nào những ảnh hưởng duy dụng do sự biến chuyển kinh tế và những giao thoa với các giá trị văn hoá khác vẫn giữ được tinh thần hiền triết Phương Đông mà tổ tiên ta bao đời đã thể hiện qua lịch sử.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1626-TG.Đỗ Trinh Huệ-NXB.Thuận Hóa-VHóa-(2 cuốn) (1156,1157)-STL3400,STL3401-30.09.2014Văn hoá, tín ngưỡng, gia đình Việt Nam qua nhãn quan học giả L.Cadìere chủ bút tạp chí “ Bulletin Des Amis Du Vieux Húe”: ( 1914-1944)
Mã: 1156-3400STL 1157-3401STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)