Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác

Tác giả:
 

Trong phát biểu vĩ đại đầu tiên của Các.Mácnhận thức về duy vật lịch sử, đời sống xã hội hiện ra như là vòng khâu phát triển cao nhất của tồn tại. Khi vận dụng phép biện chứngđược thể hiện trong Tư Bản vào nhận thức duy vật lịch sử. C.Mác đã cho chúng ta một cách nhìn hiện đại: Văn hoá chính là cấp độ năng lượng của đời sống xã hội con người. Chính vì thế mà có những tư tưởng của người không chỉ trở thành di sản quý giá của nhân loại mà vẫn còn đang hoà nhập vào đời sống hiện đại của chúng ta hiện nay.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1633-TG.Nguyễn Huy Hoàng-NXB.VHTT ...-VHóa-(9 cuốn) (1164 ... 1172)-STL3976 ... 3980,4762 ... 4765-30.09.2014Văn hóa trong nhận thức duy vật lịch sử của C. Mác
Mã: 1164-3976STL 1165-3977STL 1166-3978STL 1167-3979STL 1168-3980STL 1169-4762STL 1170-4763STL 1171-4764STL 1172-4765STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)