Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập: Những bài học kinh nghiệm cho người làm báo

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VHóa truyền thông...-0084-TG.Hội Nhà báo VN ...-NXB.TT và Truyền Thông-BChí-75-STL13998-18.03.2014Văn hóa truyền thông trong thời kỳ hội nhập: Những bài học kinh nghiệm cho người làm báo
Mã: 75-13.998STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)