Văn hóa ứng xử các dân tộc Việt Nam

Tác giả:
 

Cũng như bất kỳ lĩnh vực văn hoá nào, Văn hoá ứng xử hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển nền văn hoá của mỗi quốc gia dân tộc. Văn hoá ứng xử của mỗi dân tộc biểu hiện trong hai mối quan hệ: Ứng xử với môi trường tự nhiênvà ứng xử với môi trường xã hội. Sách chủ yếu nói về ứng xử của một số tc người nhất định của Việt nam và qua đó bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về văn hoá ứng xử của dân tộc Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1645-TG.PGS.TS.Lê Như Hoa-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (1196,1197)-STL5889,STL6791-01.10.2014Văn hóa ứng xử các dân tộc Việt Nam
Mã: 1196-5889STL 1197-6791STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)