Văn hóa và đời sống xã hội

Tác giả:
 

Sách hạn chế trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội có liên quan đến việc giữ gìn và phát huy đời sống xã hội Đặc biệt có liên quan đến việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân ta trong thời kỳ công nghiệp hoá hin đại hoá như: Văn hoá dân gian, văn hoá đô thị, văn hoá kiến trúc, văn hoá và lối sống, văn hoá gia đình, văn hoá các giai cấp và tầng lớp xã hội, văn hoá quản lý…..

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1637-TG.Thanh Lê-NXB.TN-VHóa-(4 cuốn) (1177 ... 1180)-STL3264,3437,3438,8801-01.10.2014Văn hóa và đời sống xã hội
Mã: 1177-3264STL 1178-3437STL 1179-3438STL 1180-8801STL
Ngày XB: 1999
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)