Văn hóa và nguyên lý quản trị

Tác giả: ,
 

Sách trình bày trình tự căn bản về quản trị. Tác giả đã cố gắng cô đọng nội dung các tư tưởng văn hoá cai trị thời xưa làm cơ sở để phát triển hệ thống các tư tưởng và lý thuyết quản trị hiện đại. Sự kết hợp hài hoà tính truyền thống văn hoá dân tộc với lý thuyết quản trị hiện đại sẽ góp phần tạo nên thành công cho các nhà quản trị Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1639-TG.TS.Nguyễn Văn Đáng-NXB.TKê-VHóa-(1182)-STL3402-01.10.2014Văn hóa và nguyên lý quản trị
Mã: 1182-3402STL
Ngày XB: 1996
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)