Văn hoá và phát triển ở TP. Hồ Chí Minh

Tác giả: ,
 

Sách nói về văn hoá, bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển; Vai trò của văn hoá trong sự phát triển xã hội và một số vấn đề về văn hoá phát triển ở TP.HCM. Ngoài ra còn đề cập đến những giải pháp để không những giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc mà còn tiếp thu được tinh hoa văn hoá nhân loại; Đồng thời đấu tranh chống các loại văn hoá phẩm độc hại.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1640-TG.PTS.Nguyễn Thế Nghĩa-NXB.VHTT ...-VHóa-(1183)-STL2340-01.10.2014Văn hoá và phát triển ở TP. Hồ Chí Minh
Mã: 1183-2340STL
Ngày XB: 1998
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)