Văn hoá- văn học một hướng nhìn: Dùng cho học sinh và sinh viên: Kinh nghiệm và phương pháp luậncác môn văn hoá nghệ thuật, kinh tế chính trị học, tâm lý

Tác giả:
 

Sách tập hợp các bài viết, bài làm giúp bạn đọc có kinh nghiệm và phương pháp luận của các môn Văn học, nghệ thuật, kinh tế chính trị, tâm lý….

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1643-TG.Nguyễn Trường-NXB.TN-VHóa-(3 cuốn) (1190 ... 1192)-STL4917 ... STL4919-01.10.2014Văn hoá- văn học một hướng nhìn: Dùng cho học sinh và sinh viên: Kinh nghiệm và phương pháp luậncác môn văn hoá nghệ thuật, kinh tế chính trị học, tâm lý
Mã: 1190-4917STL 1191-4918STL 1192-4919STL
Ngày XB: 1999
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)