Văn hoá văn học một hướng tiếp cận: ( tập tiểu luận- phê bình )

Tác giả:
 

Tác giả đã đề cập đến nhiều đề tài nóng hổi cấp thiết về văn hoá học, nghệ thuật học và lý luận văn học được đặt ra trong đời sống xã hội và đời sống văn hoá của nước ta hơn 10 năm đổi mới. Bạn đọc thấy rõ quan điểm học thuật xuyên suốt công trình là những nhận thức cơ bản về Mỹ học Mác –Lênin, đường lối văn hoá văn nghệ của Đảng qua các kỳ đại hội…. Được tác giả triển khai vừa giữ vững nguyên tắc, vừa cởi mở khoáng đạt trong đánh giá thẩm định …. Và còn rất nhiều điều thú vị khác mà tác giả đã thể hiện trong tác phẩm này, mong bạn đọc tìm xem.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1644-TG.Hồ Sĩ Vịnh-NXB.VHọc ...-VHóa-(3 cuốn) (1193 ... 1195)-STL2359 ... STL2361-01.10.2014Văn hoá văn học một hướng tiếp cận: ( tập tiểu luận- phê bình )
Mã: 1193-2359STL 1194-2360STL 1195-2361STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)