Văn hoá văn nghệ chào thế kỷ mới: ( Tiểu luận, phê bình, nghiên cứu)

Tác giả:
 

Việt Nam bước vào thế kỷ mới với nhiều niềm tự hào và lòng tự tin, với một đất nước thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, hướng về mục tiêu chiến lược to lớn: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh. Văn hoá nghệ thuật Việt Nam bước vào thế kỷ XXI với một tài sản đồ sộ và quý giá, đang vươn lean những tầm cao mới để có thể chen vai, thích cánh với các nền văn hoá văn nghệ lớn của thế giới Hiện Đại.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1647-TG.Trần Trọng Đăng Đàn-NXB.TPHCM-VHóa-(2 cuốn) (1200,1201)-STL4915,STL4916-01.10.2014Văn hoá văn nghệ chào thế kỷ mới: ( Tiểu luận, phê bình, nghiên cứu)
Mã: 1200-4915STL 1201-4916STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)