Văn hoá Việt Nam buổi đầu dựng nước

Tác giả:
 

Lịch sử đã qua đi hơn nghìn năm nay, nhưng vấn đề Lịch sử còn để lại những câu hỏi đặt ra vẵn còn nguyên vẹn. Ấy là trong khi một số dân tộc Việt ở phía Nam sông Dương Tử Trung Hoa bị đồng hoá cvào văn hoá Hán – Đường và trở thành cư dân của người Hoa, thì tộc người Lạc Việt ở Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trải qua nghìn năm Bắc thuộc mà không bị đồng hoá vào văn hoá Trung Hoa, thậm chí còn thoát ra khỏi sự thống trị tàn bạo của phong kiến Trung Hoa, để xây dựng nền văn hoá Đại Việt cho đến ngày nay.

Sách nhằm mục đích trả lời phần nào các câu hỏi mà lịch sử đã đặt ra cho vấn đề văn hoá VN buổi đầu dựng nước.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1648-TG.Nguyễn Đăng Duy-NXB.Hà Nội-VHóa-(2 cuốn) (1202,1203)-STL6161,STL6162-01.10.2014Văn hoá Việt Nam buổi đầu dựng nước
Mã: 1202-6161STL 1203-6162STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)