Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật

Tác giả:
 

Văn hoá Việt nam rất phong phú và đa dạng về nhiều phương diện, nhiều lĩnh vực khác nhau. Ở đây, nhìn từ góc độ Mỹ thuậtđể nghiên cứu văn hoá và từ đó bạn đọc sẽ có được cái nhìn rộng rãi hơn trong việc nghiên cứu mỹ thuật truyền thống Việt nam. Tập 1: giới thiệu đến bạn đọc các vấn đề và xã hội trong tâm thức người Việt, bản sắc văn hoá Việt Nam Mỹ thuật hiện đại, ngh thuật đình làng và kiến trúc truyền thống.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ... (T1)-1650-TG.Chu Quang Trứ-NXB.MT ...-VHóa-(1206)-STL6163-01.10.2014Văn hóa Việt Nam nhìn từ mỹ thuật
Mã: 1206-6163STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)