Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi: Các bình diện văn hoá Việt Nam

Tác giả:
 

Các bình diện văn hoá có thể nói là rất rộng đa dạng và phong phú. Ở đây tác giả trình bày một số bình diện cơ bản như phê bình trao đổi, Folblore Việt nam, tín ngưỡng và giáo lý Việt nam- Sắc thái dân tộc, con người và xã hội Việt Nam để bạn đọc tham khảo và học hỏi.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1653-TG.Vũ Ngọc Khánh-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (1210,1211)-STL9039,STL9040-01.10.2014Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi: Các bình diện văn hoá Việt Nam
Mã: 1210-9039STL 1211-9040STL
Ngày XB: 2004
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)