Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi

Tác giả:
 

Sách tập hợp những bài viết của tác giả nhằm giúp bạn đọc học hỏi và trao đổi những kiến thức trong các Folkore Việt nam; Học hỏi trong tín ngưỡng và giáo lý Việt nam; Học hỏi về vài sắc thái dân tộc; Học hỏi về con người và xã hội Việt nam…Những điều mà tác giả viết được giữ nguyên khi biên tập vì đó là chứng tích một thời cần đảm bảo sự trung thực. Ông nhấn mạnh: “ Những điều tôi viết, đúng hay sai, sâu hay cận, vẫn chỉ là học hỏi mà thôi”.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1652-TG.Vũ Ngọc Khánh-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (1208,1209)-STL10357,STL10662-01.10.2014Văn hoá Việt Nam những điều học hỏi
Mã: 1208-10.357STL 1209-10.662STL
Ngày XB: 2008
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)