Văn hóa Việt Nam những nét đại cương

Tác giả:
 

Sách giúp bạn trẻ biết được nếp sống, tư tưởng, xã hội của tổ tiên, giúp bạn trẻ có niềm tin mạnh mẽ hơn vào dân tộc, như vậy sẽ không bị ảnh hưởng bởi ý tưởng vọng ngoại. Mục đích của sách nhằm phát huy nền văn hoá dân tộc, biểu dương và giữ gìn thuần phong mỹ tục; quảng bá nếp sống thuần tuý Việt Nam và lưu truyền những nếp cũ khả ái của đất nước.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1654-TG.Toan Ánh-NXB.VHọc-VHóa-(6 cuốn) (1212 ... 1216,1218)-STL5360 ... 5362,5509,5510,5881-01.10.2014Văn hóa Việt Nam những nét đại cương
Mã: 1212-5360STL 1213-5361STL 1214-5362STL 1215-5509STL 1216-5510STL 1217-5880STL* 1218-5881STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)