Văn hóa xã hội chủ nghĩa : Tập bài giảng

Tác giả:
 

Văn hoá là lĩnh vực cực kỳ phong phú, phức tạp mà định ra những công thức, các khuôn mẫu. Tuy nhiên trong sự đa dạng đó, đời sống con người vẫn chịu sự quy định của những quy luật chung và đều hướng tới những chuan mực cụ thể. Nghiên cứu các quy luật, các chuan mực này, đặc biệt trong thời kỳ quá độ lên CNXH là nhiệm vụ bao quát của chương trình môn văn hoá XHCN. Ở đây văn hoá XHCN lấy chủ nghĩa duy vậtlịch sử làm cơ sở phương pháp luận, lấy lịch sử văn hoá Việt nam và lịch sử văn hoá thế giới làm điểm tựa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

VH ...-1657-TG.Trần Văn Bính-NXB.CTQG-VHóa-(3 cuốn) (1221 ... 1223)-STL3372,3373,3375-02.10.2014Văn hóa xã hội chủ nghĩa : Tập bài giảng
Mã: 1221-3372STL 1222-3373STL 1223-3375STL
Ngày XB: 1997
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)