Văn học dân gian Phú Yên

Tác giả: , ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đường lối ...-1283-TG.Phan Khanh-NXB.VHTT-VHóa-(12 cuốn) (331 ... 342)trsố-STL383,2955,2958 ... 2960,2962 ... 2965,3048,5462,7539-11.09.2014Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng cộng sản Việt Nam: Giáo trình giảng dạy trong các trường Văn hóa nghệ thuậtDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:331- 2955STL 332-2958STL 333-2959STL 334-2960STL 335-2962STL 336-2963STL 337-2964STL 338-2965STL 339-3048STL 340-5462STL 341-7539STL 342-383STL
VH ...-1607-TG.Đỗ Huy (Chb)-NXB.KHXH ...-VHóa-(9 cuốn) (1114 ... 1122)-STL4150 ... 44152,7587 ... 7591,8802-30.09.2014Văn hóa mới Việt Nam : Sự thống nhất và đa dạngDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:1114-7587STL 1115-7588STL 1116-7589STL 1117-7590STL 1118-7591STL 1119-4150STL 1120-4151STL 1121-4152STL 1122-8802STL
Văn học … Phú Yên-1145-TG.Nguyễn Định ...-NXB.LĐ-VHóa-596-STL12381-25.08.2014Văn học dân gian Phú Yên
Mã: 596-12.381STL
Ngày XB: 2012
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)