Văn học trong hành trình văn hoá: Tập tiểu luận – phê bình

Tác giả:
 

Văn học từ trong bản chất là nhân học lấy con người làm đối tượng trung tâm. Trong khi đó bản chất của văn hoá là hướng tới tinh thần nhân bản, nhân văn và mục tiêu duy nhất là xây dựng con người. Cả văn hoá và văn học đều lấy chân – thiện – mỹ làm thước đo của trình đ phát triển, chỉ khác ở phương thức hoạt động của mỗi dạng đặc thù. Nội dung sách tập hợp một số bài tiêu biểu của tác giả gồm tiểu luận văn hoá, văn học và phê bình văn học nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về con người về mối quan hệ giữa văn hoá và văn học với đời sống tinh thần.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Hỏi và Đáp môn chủ nghĩa xã hội khoa họcDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:40-5391STL 41-5392STL 42-5394STL 43-5395STL 44-5249STL 45-5250STL 46-5251STL 47-5252STL 48-5253STL 49-5281STL
Văn học ...-1658-TG.Trường Lưu-NXB.VHTT ...-VHóa-(1224)-STL8091-02.10.2014Văn học trong hành trình văn hoá: Tập tiểu luận – phê bình
Mã: 1224-8091STL
Ngày XB: 1999
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)