Văn minh Hoa Kỳ

Tác giả: ,
 

Văn hoá Hoa Kỳ là một tổng thể khá đồng nhất qua thou thách của thời gian, dù có dị biệt ở từng nhóm người hoặc địa phương, dù có những lúc khủng hoảng hoặc moat thời thượng. Ta không thể xem xét nền văn minh Hoa Kỳ như xét văn minh các nước khác. Lịch sử quốc gia này còn ngắn, không loại trừ sự thay đổi, và sẽ là sai lầm nếi ta cố định các cấu trúc để dựng nên một chân dung bất biến nhưng chỉ là tạm thời. Sách giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về nền văn minh của quốc gia này.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Văn minh ...-1659-TG.Jean-Pierre Fichou-NXB.TG-VHóa-(2 cuốn) (1225,1226)-STL7768,STL7769-02.10.2014Văn minh Hoa Kỳ
Mã: 1225-7768STL 1226-7769STL
Ngày XB: 2003
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)