Về Đông Sơn – Hùng Vương

Tác giả:
 

Sách giới thiệu đến bạn đọc một số nền văn hoá cổ của nước ta gồm: Tượng” Cóc” trên trống Đồng Đông Sơn với nghề ray, nghề dệt tiền Đông Sơn và tên gọi Sài Gòn, cối giã, chày tay trrên trống Đồng Đông Sơn…. Và một số di sản văn hoá khác liên quan đến thời kỳ Hùng Vương.

Đánh giá/Nhận xét

Trả lời cho Anonymous Hủy trả lời

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Về Đông Sơn ...-1662-TG.Đoàn Nam Sinh-NXB.TPHCM-VHóa-(1230)-STL5895-02.10.2014Về Đông Sơn – Hùng Vương
Mã: 1230-5895STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)