Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Tác giả: ,
 

Sách trình bày những nội dung cơ bản về tư tưởng HCMđối với phát triển văn hoá và xây dựng con người mới, mối quan hệ giữa văn hoá và phát triển trong thời kỳ mới; phát riển toàn diện con người và xây dựng lối sống, đạo đức và chuan giá trị mới, một số vấn đề về dân tộc tôn giáo.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Về phát triển ...-1668-TG.Phạm Minh Hạc-NXB.CTQG-VHóa-(1243)-STL6794-03.10.2014Về phát triển văn hóa và xây dựng con người thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Mã: 1243-6794STL
Ngày XB: 2003
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)