Về văn hoá và tín ngưỡng truyền thống người Việt

Tác giả: ,
 

Sách trình bày những tư tưởng, cách nhìn nhận và sự hiểu biết về văn hoá, tín ngưỡng truyền thống của người Việt nam, của ông Léopold Michle Cadìere ( một linh mục người Pháp làm việc tại Việt Nam ) Ông đã có nhiều cống hiến cho nền văn hoá tín ngưỡng ở VN qua những công trình nghiên cứu của mình. Một trong những người đi đầu trong việc nghiên cứu dân tộc học ở Việt Nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Về VH ...-1665-TG.Đỗ Trinh Huệ (d)-NXB.VHTT ...-VHóa-(3 cuốn) (1238 ... 1240)-STL3491,3492,8799-02.10.2014Về văn hoá và tín ngưỡng truyền thống người Việt
Mã: 1238-3491STL 1239-3492STL 1240-8799STL
Ngày XB: 1997
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)