Về văn hoá văn nghệ: Kỷ niệm 100 năm…

Tác giả:
 

Sách giới thiệu vài nét về tiểu sử và tác phẩm của đồng chí Trường Chinh – Những bài viết về văn hoá văn nghệ, tác phẩm văn hoạ, thơ, di cảo kể chuyện Bác Hồ ( Trích)  và hồi tưởng từ Tiền khởi nghĩa đến tổng khởi nghĩa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Về VH ...-1667-TG.Trường Chinh-NXB.VHọc-VHóa-(1242)-STL10081-03.10.2014Về văn hoá văn nghệ: Kỷ niệm 100 năm…
Mã: 1242-10.081STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)