Về xây dựng mội trường văn hóa cơ sở

Tác giả:
 

Sách góp phần nghiên cứu những vấn đề lý luận văn hoá trên cơ sở lý luận Mác-Lênin, tư tưởng HCM và hệ thống quan điểm tư tưởng của ĐCS VN; góp phần quán triệt và đưa các nghị quyế của Đảng vào đời sống văn hoá xã hội, đặc biệt là thực hiện cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Về XD ...-1669-TG.TS.Văn Đức Thanh-NXB.CTQG-VHóa-(3 cuốn) (1244 ... 1246)-STL5514,5515,5556-03.10.2014Về xây dựng mội trường văn hóa cơ sở
Mã: 1244-5514STL 1245-5515STL 1246-5556STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)