Việc tang lễ: Loại sách phong tục

Tác giả:
 

Sách khai thác triệt để các sách cổ của các đới, đặc biệt là sách “ Thọ Mai gia lễ” song hành với các tập tục về tang chế còn lưu hành trong dân gian với tinh thần gạn đục khơi trong, coi văn hoá là sự kế thừa và bồi đắp cho phong tục nước ta ngày thêm thuần hậu. Hy vọng “ việc tang lễ” Việt Nam sẽ dần đi vào hoàn chỉnh và ổn định mong bạn đọc đón xem.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Việc ...-1670-TG.Trương Thìn-NXB.VHóa DT-VHóa-(3 cuốn) (1247 ... 1249)-STL7606 ... STL7608-03.10.2014Việc tang lễ: Loại sách phong tục
Mã: 1247-7606STL 1248-7607STL 1249-7608STL
Ngày XB: 1992
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)